Derfor kan det lønne seg å se etter underleverandører i Norge

Å drive en liten bedrift på en lønnsom måte byr på svært mange utfordringer, og det finnes selvfølgelig ingen fasitsvar når det gjelder verken strategiske eller taktiske valg i forretningslivet. Megatrender som digitalisering påvirker alle virksomheter, men noen ganger er det også nødvendig å ta et skritt tilbake og se på støtteprosesser – for eksempel bruk av underleverandører som leverer deler og komponenter.

Lokal produksjon gir trygghet og stabilitet

Bruk av lokale underleverandører har et helt åpenbart fortrinn, nemlig nærhet til produksjonen. Det er sannsynligvis vanskelig å finne norske underleverandører som kan underby produsenter i lavkostland på pris, men i noen tilfeller kan prisene være konkurransedyktige. Det er særlig bruk av automatiske industrimaskiner, av de typer som leveres av forhandlere som Masentia Norge, som har ført til at prisnivået i norsk produksjon er fornuftig.

Den store fordelen ligger da i nærheten, som fører til mer trygghet når det gjelder uavbrutt levering av kritiske deler. De store utfordringene i det globale fraktmarkedet har ført til at mange har fått opp øynene for hvor kostbare avbrudd i produksjonen er – en lokal leverandør har ikke de samme utfordringene med lange ledetider og kostbar frakt.

Enklere kommunikasjon med en lokal produsent

Global handel og logistikk er i stor grad standardisert, og mange selskaper handler åpenbart deler og komponenter fra leverandører langt, langt unna. Når det gjelder standardvarer er det helt uproblematisk, men enkelte ganger kan det være utfordrende når det gjelder skreddersøm og spesialbestillinger.

Ved å bruke en norsk underleverandør vil det være enklere å få raske svar fra produsenten, samtidig risikoen for misforståelser og avvik forhåpentligvis blir noe redusert. Samlet fremstår bruk av lokale norske underleverandører som et alt mer attraktivt alternativ i en turbulent verden. Sannsynligvis vil vi se at stadig flere norske selskaper faktisk velger lokale leverandører i tiden fremover, noe som også på sikt vil styrke hele den norske industrien.