Det er de små grepene som kan gi deg flere kunder

Når prisene stiger på varer og tjenester, stiller det også enda høyere krav til markedsføring, salg og markedskommunikasjon i stort. Forbrukere og potensielle kunder har ikke lenger like god råd, det blir vanskeligere å overbevise noen om at akkurat ditt produkt eller din tjeneste er noe man bør bruke penger på. Da er det viktig å gå metodisk til verks, og sørge for at de små detaljene er på plass.

Det grunnleggende – oppmerksomhet

Til å begynne med er det helt avgjørende å tiltrekke seg oppmerksomhet fra potensielle kunder. Det handler helt enkelt om at folk må vite at virksomheten din finnes, ellers er det per definisjon umulig å velge å kjøpe noe fra deg. I tillegg handler det om å opprettholde kjennskap over tid, noe som kan gjøres med enkle grep. Det kan for eksempel handle om noe så enkelt som et brosjyrestativ i salgslokalet – slik at det er enkelt å ta med seg en brosjyre eller prisliste.

Markedsføring på nett kan også handle om å skape oppmerksomhet, men da dreier det seg ofte om litt mer målrettede tilnærminger. For eksempel vil det være svært nyttig for en lokal rørlegger å markedsføre seg knyttet til søk på rørleggertjenester fra det geografiske området som er relevant.

Salg kan gjøres på mange ulike måter

De aller fleste virksomheter vil være nødt til å drive med salg på en eller annen måte, men hvordan salget foregår kan være helt forskjellig avhengig av bransje og type bedrift. Derfor er det ingen fasit med to streker under når det gjelder hva som er «riktig» tilnærming til salg, men det er uansett viktig ikke å glemme dette aspektet.

Selv arbeid med kundevurderinger, tilbakemeldinger og nettverksmarkedsføring kan regnes som salg. Det er viktig ikke å tenke at salg handler om pågående dørsalg eller telefonsalg – det er mange andre ting du kan gjøre for å få kunder.