Finn uttrykket til funksjonen

Hvordan finne funksjonsuttrykket til en lineær funksjon ut fra …

Hvordan finne funksjonsuttrykket til en lineær funksjon ut fra grafen – Matematikk 1P – NDLA

Den generelle lineære funksjonen kan skrives som f(x) = ax + b der a er stigningstallet og b er konstantleddet. For å finne funksjonsuttrykket, må vi derfor …

Når vi har ei rett linje tegnet i et koordinatsystem, kan vi finne funksjonsutrykket.

Finne funksjonsuttrykket til en graf – Matematikk.org

Finne funksjonsuttrykket til en graf

Dersom andregradsfunksjonen ikke har noen nullpunkter, kan vi finne funksjonsuttrykket ved å lese av tre av punktene på grafen, og sette dem inn i y …

Funksjoner – Matematikk.net

Funksjoner – Matematikk.net

17. feb. 2014 — Hva er funksjonsuttrykket til en funksjon som har stigningstall 2 og går gjennom punktet (-2, … Finn symmetriaksen til funksjonen

Finne funksjonsuttrykket for en rett linje (matematikk 1T/1P)

Matematikkens Verden: Fra graf til funksjonsuttrykk

Hvis vi bare har en graf og ikke vet funksjonsuttrykket som hører til, kan vi finne funksjonsuttrykket ved å se hvordan grafen ser ut. For å klare det må vi …

Fra graf til funksjonsuttrykk – Matematikkens Verden

LINEÆR FUNKSJON – FINNE FUNKSJONSUTTRYKK. Vi skal her se på hvordan vi på bakgrunn av to punkt kan finne funksjonsuttrykket til en lineær funksjon.

Finne funksjonsuttrykk til lineær funksjon

4. feb. 2014 — a) Plott punktene i et koordinatsystem og finn et tilnærmet lineært uttrykk for en funksjon f som beskriver sammenhengen mellom år og …

Keywords: finn uttrykket til funksjonen, finn funksjonsuttrykk