Fleksibel bemanning kan gi bedriften et nødvendig løft

Mange norske bedrifter opplever betydelige utfordringer med bemanning i 2023, i et arbeidsmarked preget av tøff konkurranse. Denne situasjonen gjelder i stort hele landet, man det kan også være at bemanning i Bergen eller andre storbyer er enda litt mer utfordrende. Dessuten er det også alt flere virksomheter som har behov for noe mer fleksibel bemanning, da det ikke alltid er enkelt å forutse fremtidige bemanningsbehov.

Bruk av bemanningstjenester sparer tid

Det er fort gjort å undervurdere hvor mye tid og penger som vil gå med til en omfattende rekrutteringsprosess. Bare det å utarbeide stillingsannonser og å håndtere en gigantisk søknadsbunke kan være overveldende. Å bruke en partner til prosessen kan føre til betydelige besparelser i både timer og kroner, ved behov for bemanning i Bergen lønner det seg å bruke noen som har kompetanse på det lokale markedet.

Dessuten vil bruk av et rekrutteringsbyrå legge til rette for at viktige trinn i prosessen ikke blir oversett. Bakgrunnssjekk og kontakt med referanser er viktige aspekter, som et rekrutteringsbyrå vil ha full kontroll på.

Bruk av vikarer kan være en løsning

Nyansettelser utgjør ikke bare en betydelig kostnad i forbindelse med rekruttering, onboarding og opplæring, risikoen kan også være stor for mindre virksomheter. Hvis kandidaten ikke er en god match for rollen kan det føre til store merutgifter, men det kan også være kostbart hvis behovet endres rett etter ansettelsen. I slike situasjoner kan bruk av vikarer være en god løsning, særlig på kort sikt.

Rekrutterings- og bemanningsselskaper tilbyr ulike tjenester når det gjelder vikarbruk, fra langsiktig innleie til å dekke opp midlertidige behov på kort sikt. Å bruke slike tjenester kan legge til rette for en mer fleksibel og tilpasningsdyktig organisasjon, som kan akseptere nye oppdrag og kunder på kort varsel. Derfor kan fleksibel bemanning også definitivt være med på å bidra til å gi mange ulike typer bedrifter et skikkelig løft.