Praktiske industrivekter gjør veiing til en lek

Riktig vekt er avgjørende på mange ulike trinn i industrien, og med en god industrivekt er det mulig å veie ingredienser, råstoffer, ferdigvarer og mye mer på en svært enkel og effektiv måte. Det finnes en rekke ulike modeller, tilpasset helt ulike krav til presisjon og maksimal kapasitet.

Høy kapasitet eller ekstrem nøyaktighet?

En moderne industrivekt befinner seg i et mellomnivå når det gjelder både maksimal kapasitet og presisjon. Du kan for eksempel finne industrivekter med en kapasitet på 200 kg, kombinert med presisjon på 20 g. Samtidig finnes det ingen fasitsvar for hva som skal klassifiseres som en industrivekt, og det er mulig å inkludere både bordvekter og gulvvekter i denne kategorien.

Til syvende og sist er det selvfølgelig egne behov og krav som er utgangspunktet for hvilken vekt man skal velge. Med det brede utvalget av ulike industrivekter er det uansett alltid mulig å finne et alternativ som passer.

Andre spennende alternativer med høyere kapasitet

De aller fleste vektene som omfattes av det tradisjonelle industrivekt-begrepet er basert på en veieflate der man plasserer det som skal veies. Det er selvfølgelig utmerket hvis det passer inn i eksisterende prosesser, for eksempel i forbindelse med oppveiing av ingredienser. Likevel kan det også være smart å være åpen for helt andre vektløsninger, som eventuelt kan passe enda bedre til behovet.

Det finnes for eksempel mange ulike pallevekter, som gjør det mulig å veie paller på en enkel måte. Med ulike innstillinger for tare, er det dessuten enkelt å måle nettovekt til det som er på pallen. Hengevekter er et annet alternativ, kanskje særlig hvis det gjelder veiing av ingredienser eller materialer i sekk. Med en slik vekt kan det også være mulig å spare noe arbeid i forbindelse med forflytting av materialer. Ved å bruke litt tid på å finne riktig løsning for veiing, kan det være mulig å spare både tid og penger.