Spredeareal kalkulator

Kalkulator spreieareal – Statsforvalteren

4, Spredeareal (Forskrift organisk gjødsel – FOR-2003-07-04-951) i, Oppsummering, 05/07/18. 5, på foretaket: Kommune, GDE, Brutto GDE, + Kjøp, – Salg …

GDE-kalkulator – Statsforvalteren

Arealtall fra avtale om utleie av spredeareal og der du mottar husdyrgjødsel til andre. Avtalen må kunne dokumenteres. 9, Kontroller at alt areal der …

Spreieareal og husdyrgjødsel – Gjesdal kommune

5. okt. 2021 — Har du tilstrekkelig spredeareal? For å finne ut om du har tilstrekkelig spredeareal brukes denne kalkulatoren: GDE-kalkulator.

Husdyrgjødsel er en viktig kilde til plantenæring og er en økonomisk ressurs. Samtidig kan husdyrgjødsel være opphav til forurensing av vann og utslipp til luft.

Utregning av gjødseldyrenheter

1. jan. 1997 — Tidsrom, Dekar. 30, Eget dyrket areal. 31, Leid dyrket areal. 32, Leie spredeareal av. 33. 34. 35. 36. 37, Sum disponibelt areal, 0.

Forskrift om husdyrgjødsel – Lovdata

Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal. Det skal være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel, normalt minimum 4 dekar …

Forskrift om husdyrgjødsel

Godkjenning av spredeareal – Flekkefjord kommune

30. jan. 2020 — Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal. … regne ut hvor mye spredeareal du trenger, kan du bruke Mattilsynets GDE-kalkulator …

Fulldyrket jord og overflatedyrket jord er godkjent som spredeareal forutsatt at arealet inngår i vekstskifte og nyttes til spredeareal. Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal. Det skal være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av

Gjødsel – KVINESDAL KOMMUNE

Fulldyrket jord og overflatedyrket jord er godkjent som spredeareal … å regne ut hvor mye spredeareal du trenger, kan du bruke Mattilsynets GDE-kalkulator …

Fulldyrket jord og overflatedyrket jord er godkjent som spredeareal forutsatt at arealet inngår i vekstskifte og nyttes til spredeareal. Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal. Det skal være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av

Spreder kalkulator – Yara Norge

PowerPoint Presentation

Kostnader. Kr/Fem. Dyrking. Kalking. 0,06. Såing/såfrø. 0,15. Husdyrgjødsel. 0,48. Handelsgjødsel. 0,46. Ugrasbekjempelse. 0,05. Jordarbeiding.

Gjødselplan – hvor og hva finner vi i lovverket?

GDE – kalkulator for 2018 kan du finne hos Fylkesmannen i Rogaland. … mengden fordeles på jordbruksarealet i henhold til foretakets spredeareal og …

Keywords: spredeareal kalkulator